Hits: 41430

 

 

 

 

 

 

 БЪДЕЩЕТО НА МОБИЛНИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ НАВЛИЗА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Разгледай брошурата - тук ! 

Какво представлява услугата CellumPay?

Какда започна да използвам CellumPay?

СВАЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Свалете приложението CellumPay за съответната операционна система от: PlayStore, AppStore, Marketplace или Cellum.bg на вашия смартфон и го активирайте

Първи етап:

Регистрация на приложението

Стъпка 1.Приемете условията за ползване.

Стъпка 2.Натиснете бутона зарегистрация на приложението, така вашият смартфон ще установи безопасна комуникационнасреда със системите на CellumPay.  

Стъпка 3.Въведете 4-цифровия aктивационен код за приложението. Стъпка 4.Създайте Ваш собствен 6-цифрено-буквен mPIN код, който ще ползвате за одобрение на бъдещите си плащания.

Втори етап:

Регистрация на банковите карти 

Стъпка 1. Въведете информацията от банковата си карта в смартфона.

Стъпка 2.Регистрирайте банковата си карта/тичрез извършване на реална трансакция.

(съвсем малка сума се събира от картовата сметка с цел доказване истинността на картата и нейния съдържател, след което сумата се изплаща обратно по картовата сметка).

Стъпка 3.Банковата карта е успешно регистрирана с въвеждането на активационен код, получен от нашата система. (препоръчително е да сте предварително абонирани за “sms известяване от вашата банка, за да завършите по-бързо тази стъпка).

 Ако не ползвате такава услуга, можете да получите активационния си код по следните начини:

 

1.   Извлечение за движение по банковата ви сметка на хартиен     носител от Вашата банка.

2.   Вашето електронно банкиране, откъдето е достъпно същото извлечение.

3.   Справка по телефона през Call центъра на Вашата банка.

 

Можете да регистрирате неограничен брой дебитни или кредитни карти.

 

Какви са предимствата на CellumPay?

 

 

Всичко това единствено и само през вашия смартфон – от разстояние!

 

 

 

Гр. София 1309                                                                       +359 2 902 57 90

Бул. “Тодор Александров“179, бл. 79                                    cellum.bg