Тарифа

 

ГРИЙН ТАКСИ ООД

ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

ДНЕВНА                              НОЩНА

06:00-22:00ч.                     22:00-06:00ч.

ЦЕНА ЗА 1км. ПРОБЕГ (лв.)                        0.79                                        0.89

ЦЕНА ЗА ПОВИКВАНЕ (лв.)                         0.70                                        0.70

ПЪРВОНАЧАЛНА ТАКСА (лв.)                     0.70                                        0.70

ЦЕНА ЗА 1 мин. ПРЕСТОЙ (лв.)                 0.28                                        0.28